วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันลอยกระทง


คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป
มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ นัมมะทายะ
นะทิยา ปุเลเนฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ
อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังฆวัตตะตุ


กิจกรรมวันลอยกระทง
  1. นำกระทงไปลอยตามแม่น้ำลำคลอง หรือตามแหล่งน้ำที่มีการจัดพิธี
  2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในวันลอยกระทง เช่น การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การละเล่นพื้นเมือง  เช่น รำวงเพลงเรือ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย
  3. จัดนิทรรศการ หรือพิธีลอยกระทง เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีไทย
  4. จัดรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำกระทง เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะแก่แม่น้ำลำคลอง


เหตุผลในการลอยกระทง
  1. เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจ้า ตามคติความเชื่อ
  2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา
  3. เพื่อรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต


การลอยกระทงในปัจจุบัน
                    การ ลอยกระทงในปัจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควร เมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 1 2 ชาวบ้านจะจัดเตรียมทำกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย และดอกบัว นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้ เครื่องสักการบูชา ก่อนทำการลอยในแม่น้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา ตามคุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแห่ง มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนั้นยังมีการจุดดอกไม้ ไฟ พลุ ตะไล ซึ่งในการเล่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ วัสดุที่นำมาใช้ทำกระทง ควรเป็นของที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ


การลอยกระทงของชาวเหนือและอีสาน
การลอยกระทงของชาวเหนือ (ยี่เป็ง)
การลอยกระทงของชาวเหนือ นิยมทำกันในเดือนยี่เป็ง (คือเดือนยี่หรือเดือนสอง เพราะนับวันเร็วกว่าของเรา 2 เดือน) เพื่อบูชาพระอุปคุตต์ซึ่งเชื่อกันว่าท่านบำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเล ลึกหรือสะดือทะเล ตรงกับคติของชาวพม่า

การลอยกระทงในภาคอีสาน เรียกว่าเทศกาลไหลเรือไฟ
จัดเป็นประเพณียิ่งใหญ่ในจังหวัดนครพนม โดยการนำหยวกกล้วยหรือวัสดุต่าง ๆ มาตกแต่งเป็นรูปพญานาคและรูปอื่น ๆ ตอนกลางคืนจุดไฟปล่อยให้ไหลไปตามลำน้ำโขงดูสวยงามตระการตา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันลอยกระทงอีกเพียบ !! คลิกที่นี่ 


กิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง 2553 
กิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง 2552
กิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง 2551
สุโขทัย
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2551 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2551 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ททท. เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 2551 - 12 พ.ย. 2551
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคเหนือเขต 3 พิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณี วิถีชีวิตที่สำคัญของคนไทย ที่สืบสานเกิดเป็นประเพณีคงความเป็นเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมอันดีงาม “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2551” ระหว่างวันที่ 7 - 12 พฤศจิกายน 2551 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ททท. ภาคเหนือ เขต 3 ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสงเสริมการเดินทางท่องเที่ยว และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย ท่านจะได้พบกับบรรยากาศแบบสุโขทัยโบราณ โดยเน้นความขลึมขลัง ใช้แสงสว่างภายในงานจากการจุดตะเกียง และโคมปักบนกระบอกไม้ไผ่ เท่านั้น สมกับที่มีการกล่าวไว้ในจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 28-23 ว่า “เสียงพาทย์ เสียงพิณ เสียงเลื้อน เสียงขับ ใครจักมักเลื้อน ใครจักมักหัว เมืองสุโขทัยนี้มี 4 ปากประตูหลวง เที้ยรคนย่อมเสียดกัน เข้ามาดูท่านเผาเทียน ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดังจักแตก” รวมถึงกิจกรรมและการแสดงมากมาย อาทิ ขบวนอัญเชิญพระประทีป และกระทงพระราชทาน กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การประกวดโคมชัก-โคมแขวน การแสดงแสงสีเสียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัย ต้นกำเนิดประเพณีการลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ กิจกรรมการเผาเทียน เล่นไฟ หรือดอกไม้ไฟนานาชนิดหลายรูปแบบ ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ในปีนี้ผู้เข้าร่วมเดินขบวน เจ้าหน้าที่ และพ่อค้าแม่ค้า จะแต่งตัวด้วยชุดแต่งกายแบบสุโขทัยโบราณ และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมงาน เพื่อให้ได้บรรยากาศแบบสุโขทัยโบราณ “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ” มีกำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ 7 -12 พฤศจิกายน 2551 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ตามประเพณี

ผู้เข้าร่วมงาน “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ประจำปี 2551 สามารถหาซื้อบัตรชมการแสดงแสงสีเสียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัย ได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร 0-5561-1619 และ 0-5561-4304

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น